Tin tức

Có thể tiết kiệm 30% điện năng trong các tòa nhà, khách sạn

Ngày: 26/09/2013 11:25:21 + GMT7


Hội thảo nhằm giúp cho các tòa nhà, khách sạn tiếp cận với những công nghệ mới và những cơ chế tài chính hỗ trợ đầu tư tiết kiệm năng lượng, từ đó góp phần sử dụng năng lượng trong tòa nhà, khách sạn hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, hội nhằm được tổ chức nhằm tìm kiếm những đối tác là tòa nhà, khách sạn tiềm năng tham gia dự án đầu tư tiết kiệm năng lượng năm 2013 do công ty Viet ESCO và tập đoàn Mitsubishi thu xếp hỗ trợ tài chính. 
 
4efe0bf54_ecc_hcmc.jpg
 
Ông Huỳnh Kim Tước, Giám đốc ECC- HCMC phát biểu tại buổi hội thảo.
 
Trong tổng tiêu dùng năng lượng tại Việt Nam, các công trình tòa nhà, khách sạn tiêu thụ từ 35- 40%, trong đó tiềm năng tiết kiệm có thể lên đến 30%. Chính vì thế, bên cạnh giải pháp con người, vấn đề cốt lõi để giải quyết bài toán tiết kiệm năng lượng cho tòa nhà chính là thay đổi công nghệ. Tham gia hội thảo có đại diện của các tập đoàn tài chính và tiết kiệm năng lượng tại Nhật Bản, như: Mitsubishi, Hybiya, Panasonic, TOTO, Mayekawa. Đây là những tập đoàn công nghệ hàng đầu Nhật Bản đã phối hợp cùng Công ty Viet ESCO triển khai nhiều dự án nghiên cứu khả thi nhằm từng bước đưa doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận với những công nghệ hiệu quả năng lượng tiên tiến. Các thiết bị, giải pháp đưa vào nghiên cứu khả thi tại Việt Nam sẽ được điều chỉnh theo hướng phù hợp nhất đối với điều kiện ứng dụng tại Việt Nam. 
 
Ông Nguyễn Công Thịnh, Vụ khoa học môi trường, Bộ Xây dựng cho biết, tại Việt Nam, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả rất được quan tâm đầu tư, trong đó Bộ Xây dựng cũng thực hiện nhiều biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong các công trình xây dựng. Một trong những chương trình quy mô cả nước đã được triển khai từ năm 2006 rất hiệu quả đó là Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Ở Giai đoạn 2006 -2010, Chương trình cũng thực hiện và đầu tư nhiều dự án tiết kiệm năng lượng trong các công trình xây dựng. Mới đây ngày 2/10/2010 Thủ tướng Chính Phủ đã phê duyệt giai đoạn II của Chương trình này, theo đó, việc thực hiện sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong xây dựng cũng được quy định cụ thể hơn. Đặc biệt, Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả chính là “xương sống” cho mọi hoạt động tiết kiệm năng lượng. 
 
Ông  Huỳnh Kim Tước, giám đốc Trung tâm Tiết kiệm năng lượng Thành phố Hồ Chí Minh giải thích về cơ chế BOCM (cơ chế bù đắp tín dụng song phương). Theo đó, các doanh nghiệp tham gia dự án sẽ được giới thiệu, tìm hiểu, hỗ trợ tài chính và đào tạo nhân sự để vận hành thiết bị một cách hiệu quả nhất. Các tòa nhà, khách sạn sẽ được đầu tư sử dụng trang thiết bị hiện đại, hiệu quả năng lượng cao. Hàng năm, các lợi nhuận chi phí năng lượng đem lại từ các giải pháp đầu tư doanh nghiệp sẽ hoàn lại  cho công ty Viet ESCO. Sau khi Viet ESCO thu hồi được vốn ban đầu, công nghệ thiết bị sẽ thuộc sở hữu của doanh nghiệp. 
 
Việc chuyển giao công nghệ tiên tiến của Nhật Bản vào Việt Nam thông qua các dự án tiết kiệm năng lượng do Công ty Viet ESCO đã được triển khai trong năm 2012 và tiếp tục trong năm 2013 với những hỗ trợ về tài chính. Đây sẽ là những dự án đầu tiên tại Việt Nam được hỗ trợ theo cơ chế BOCM mà chính phủ hai nước thỏa thuận thực hiện nhằm giảm phát thải CO2 ra môi trường.
 
Linh Hùng 
Nguồn: www.tietkiemnangluong.com.vn

Các tin khác